THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR 新樓盤

The Single Best Strategy To Use For 新樓盤

The Single Best Strategy To Use For 新樓盤

Blog Article

如果於委託期一欄見有「直至另行通知」等字眼,客戶應要求代理列明確實之年月日,以保障自己。

不止業主,租客一樣有購買家居保險的需要。一般的家居保險可以保障租客在租住期間的家居財物,如果發生意外事故,保險公司會為損壞的受保財產進行賠償。亦有些家居保險還包括第三者責任保障,保障租客在租住期間因意外事故對他人造成的損害。如因鋁窗意外脫落損毀他人財產或砸傷途人,都有機會負上法律責任,這時家居保險可以為你分擔因此產生的費用。

啟德 樓盤大埔 樓盤沙田 website 樓盤馬鞍山 樓盤將軍澳 樓盤荃灣 樓盤屯門 樓盤元朗 樓盤大埔 村屋將軍澳 村屋西貢 村屋元朗 村屋

同樣檢查有沒有裂紋、水漬,油漆是否均勻。是否平滑、是否垂直,以及與天花的接口是否平直。

建議業主可揭開假天花蓋,配合電筒檢查清楚「天花頂部」有沒有水漬、生鏽、甚至剝落情況;亦可以利用長形鏡反射轉角位!

化妝樓指的是業主透過重新翻新單位內表面的方式,掩蓋老化或有問題的部分,而不是真正解決這些問題,目的是隱瞞單位有瑕疵的事實。業主之所以將單位打造成化妝樓,是為了以最低成本將單位粉飾一新,然後以高價出售。

一些準業主或租戶為了希望能選擇代理,會找同行家人簽署睇樓紙,嘗試逃避協議。可惜這是不可行的,因為協議訂明,任何直系親屬:例如父母、兄弟姐妹、夫妻等都包括此限。一旦經由其他代理或與業主自行交易,仍然有機會需要繳付佣金予手執睇樓紙的代理。

要數單位內櫳其中一項成本最高的裝修部分,窗邊或窗台一定榜上有名。作為業主如有意隱瞞滲水漏水,一定會用最低的成本,把單位粉飾成化妝樓了事。如睇樓時適逢雨季,可以安排在下雨後才睇樓,要留意窗邊有沒有滲水跡象,或可帶同儀器探測窗台附近牆身濕度。此外,睇樓時觀察窗戶附近牆身顏色,如發現有新油漆蓋上,便有機會是業主用油漆遮蓋水漬的化妝樓,應提高警覺。

如準買家發然空鼓或可以鋤價,但要留意,假天花板上的漏水未必能順利修繕,原因是這類漏水可能涉及樓上住戶,需要入屋進行維修,樓上業主未必接受。

大廈公契列明業主對該物業的權利與責任,包括物業是否只會用作住宅用途、可否養寵物、能否在露台晾曬衣物等;公契亦列明管理費及維修費計算方法,這些都關係住戶的支出預算及生活品質。

表面睇落去係全新嘅瓷磚或靚靚牆紙,以為好乾淨企理,其實有機會係業主掩飾牆身滲水嘅手段,最方便嘅遮掩方法就係直接油上深色嘅油漆,其實一撕開牆紙可能會發現牆身有剝落、滲水等問題。

部分業主會以沒交水費或關了總掣為由,拒絕準買家在睇樓時試水喉的要求。這個情況有可能是因為水喉滲漏涉及樓上樓下住戶,維修麻煩且成本高。因此開水喉是睇樓時必要檢查的項目,包括開廚廁水喉、沖馬桶及洗手間洗面盆等。

即使準買家以其他人名義向業主代買物業,亦有機會被代理追討佣金。「睇樓紙」列明,如「買方或買方的配偶、任何代名人、未經披露身分的主事人或代理人在有效期內(不論是否透過代理),與任何一項或多於一項物業的賣方訂立具約束力的買賣協議,則買方須就代理就有關物業而提供的服務向代理支付佣金。」

如果是發展商的示範單位,要細心留空間是否足够。因示範單位通常會用鏡作為牆身裝飾,利用窗台作梳化或床,或用超薄身梳化,令整體空間感覺上較大。最重要的是要看平面圖所顯示的內隆尺寸是否足够。

Report this page